Δημήτρης Δεληγιάννης - Υποψήφιος Δήμαρχος Παύλου Μελά

Αγκαλιάζω
την πόλη μου.

Υποστήριξε την ένταξη των νέων τεχνολογιών,
της τέχνης και των μέσων επικοινωνίας
στην εκπαιδευτική
διαδικασία συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμισή της,
στη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων
με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καθιέρωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων πανελλήνιας και πανευρωπαϊκής εμβέλειας.

Μάθε περισσότερα

Ανθίζω
την πόλη μου.

Υποστήριξε ενεργά «πράσινες» δράσεις στον Δήμο σου (Ευκαρπία, Πολίχνη, Σταυρούπολη),
δώσε προτεραιότητα στα καθημερινά προβλήματα
των συμπολιτών σου, με την ενεργό συμμετοχή σου
στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Μάθε περισσότερα

Αποφασίζω
στην πόλη μου.

Εκπροσώπησε το Δήμο σου και γίνε η φωνή του,
με ενεργή συμμετοχή σε πρωτοποριακές ενέργειες
που θα προκύψουν από τις δικές σου ιδέες
και απέκτησε λόγο για όλα τα σημαντικά ζητήματα.

Μάθε περισσότερα

Φροντίζω
την πόλη μου.

Ενημερώσου συστηματικά και υποστήριξε έμπρακτα
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου,
καθώς και τους συμπολίτες σου
που χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια.

Μάθε περισσότερα

Σχεδιάζω
την πόλη μου.

Συνέβαλε ουσιαστικά
στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου και στην δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας,
με στόχο την αποδοτική αξιοποίηση
τόσο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων
όσο και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.

Μάθε περισσότερα