ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  • Εκσυγχρονισμός όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων αθλητικών χώρων
  • Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού όλο το έτος
  • Λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου όλο το έτος, μέσα από την αναβάθμισή του σε κλειστό κολυμβητήριο
  • Διεκδικούμε το γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων από τη γενική γραμματεία αθλητισμού προς όφελος των δημοτών
  • Συνεργασία με όλους τους αθλητικούς συλλόγους προς όφελος των δημοτών
  • Διεκδικούμε το ΕΑΚ Σταυρούπολης προς όφελος των δημοτών
  • Δημιουργία δημοτικού σκοπευτηρίου
  • Δημιουργία σταδίων ανά δημοτική κοινότητα, για την ανάπτυξη του κλασικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού