ΠΑΙΔΕΙΑ

  • Δημιουργία νέων και σύγχρονων σχολικών μονάδων
  • Αναβάθμιση του θεσμού της δια βίου μάθησης
  • Συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με στόχο ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία έτσι ώστε να γίνουν χώροι μόρφωσης, δημιουργικότητας και κοινωνικοποίησης
  • Σχολεία χώροι γνωριμίας νέων τεχνολογιών όπως, 3D Scanning, 3D Printing, Arduino, Raspberry Pi, Controllable and Programmable Robots
  • Δράσεις ενημέρωσης των παιδιών για το διαδίκτυο, τις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική και τη συμβολή της τεχνολογίας στην τέχνη