Αποφασίζω στην πόλη μου

Αποφασίζω
στην πόλη μου.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • Συμμετοχική δημοκρατία. Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης για σημαντικά ζητήματα του δήμου. Δίνουμε το λόγο στον δημότη
 • Ενεργοποίηση θεσμών, όπως οι επιτροπές δημοτικού συμβουλίου, η επιτροπή διαβούλευσης, οι λαϊκές συνελεύσεις για επίλυση τοπικών προβλημάτων, η ενίσχυση του ρόλου των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τον δημότη
 • Δημιουργία πλατφόρμας εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας
 • Ανασχεδιασμός ενδοδημοτικών διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων
 • Εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του δήμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του εθελοντισμού στο δήμο μας
 • Δημιουργία τράπεζας χρόνου σε κάθε δημοτική κοινότητα με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την επικοινωνία ομάδων πολιτών μεταξύ τους και με το δήμο
 • Συμμετοχή των δημοτών στις δράσεις που συμβάλλουν στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
 • Ενεργοποίηση του θεσμού των λαϊκών συνελεύσεων
 • Ανάδειξη της γειτονιάς ως νέου ορόσημου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής