ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

  • Ενίσχυση και αναβάθμιση του εθελοντισμού στο δήμο μας
  • Δημιουργία τράπεζας χρόνου σε κάθε δημοτική κοινότητα με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών
  • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την επικοινωνία ομάδων πολιτών μεταξύ τους και με το δήμο
  • Συμμετοχή των δημοτών στις δράσεις που συμβάλλουν στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
  • Ενεργοποίηση του θεσμού των λαϊκών συνελεύσεων
  • Ανάδειξη της γειτονιάς ως νέου ορόσημου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής