ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  • Συμμετοχική δημοκρατία. Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης για σημαντικά ζητήματα του δήμου. Δίνουμε το λόγο στον δημότη
  • Ενεργοποίηση θεσμών, όπως οι επιτροπές δημοτικού συμβουλίου, η επιτροπή διαβούλευσης, οι λαϊκές συνελεύσεις για επίλυση τοπικών προβλημάτων, η ενίσχυση του ρόλου των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
  • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τον δημότη
  • Δημιουργία πλατφόρμας εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων καθημερινότητας
  • Ανασχεδιασμός ενδοδημοτικών διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων
  • Εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του δήμου