ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 • Δημιουργία κέντρων υποστήριξης (νομικής, ιατρικής,ψυχολογικής) σε κάθε κοινότητα
 • Ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθμών και αναβάθμιση της λειτουργίας τους (για όλο το χρόνο σε καθημερινή βάση), όπου υπάρχει ανάγκη. Κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού
 • Διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ΑΜΕΑ
 • Ειδικά τιμολόγια για άπορους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ
 • Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ΚΑΠΗ
 • ΚΗΦΗ σε όλες τις δημοτικές κοινότητες
 • Υποστηρίζουμε τις οικογένειες που τεκνοποιούν για Τρίτη φορά
 • Δημιουργία γραφείου βοήθειας, υποστήριξης και ενημέρωσης ανέργων
 • Βοηθούμε τους νέους συμπολίτες μας που δημιουργούν οικογένεια
 • ΚΔΑΠ, αναβάθμιση λειτουργίας, ίδρυση νέων
 • Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών
 • Αναβάθμιση λειτουργίας του “βοήθεια στο σπίτι”
 • Δημιουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε κάθε δημοτική κοινότητα
 • Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου σε κάθε δημοτική
  κοινότητα
 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση του θεσμού της εναρμόνισης
  επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Δημοτικά ιατρεία