ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα