Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018

Ιδρυτική Διακήρυξη
Αλλάζω την Πόλη μου | Δημήτρης Δεληγιάννης

Όλοι εμείς , άνθρωποι από κάθε δημοκρατικό χώρο, με κοινωνική ευαισθησία και όρεξη για δουλειά, που οραματιζόμαστε ένα διαφορετικό μέλλον για τον τόπο μας, σύγχρονο, αναπτυξιακό, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ξεκινάμε και σας καλούμε να συνθέσουμε μια αξιόπιστη και οραματική πολιτική πρόταση για τον τόπο και τους ανθρώπους της.
“ΑλλάΖΩ την πόλη μου” είναι το όνομα της δημοτικής παράταξης που στοχεύει σε μια σύγχρονη, όμορφη, ανθρώπινη, ανταγωνιστική, ζωντανή πόλη.

 

Καλούμε όλους εσάς, δημότες που αγαπούν τον τόπο τους, αντιδρούν στη στασιμότητα και δε συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από αυτό που τους αξίζει, μια πρωταγωνίστρια πόλη με σχέδιο και όραμα.
Οραματιζόμαστε ένα συνολικό και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο που θα αντιμετωπίσει τα οξυμμένα και κρίσιμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα του δήμου μας.

Οι άξονες προτεραιότητάς μας είναι:

 • Απασχόληση - Επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνική συνοχή - Αλληλεγγύη
 • Ανάπτυξη
 • Ποιότητα ζωής - Πράσινο - Καθαρή πόλη
 • Πολιτική προστασία
 • Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
 • Σύγχρονη διοίκηση - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  Ηλεκτρονική δημοκρατία
 • Κοινωνία των πολιτών - Εθελοντισμός - Συμμετοχή

ΑλλάΖΩ την πόλη μου με:

 • Ανεύρεση και εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων
 • Νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου
 • Ορθολογική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων
 • Διεκδικητική, κινηματική και συγκρουσιακή αντίληψη
 • Δημιουργία ενδογενούς ανάπτυξης
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του δήμου

Συμμετέχω στην προσπάθεια αυτή και ελπίΖΩ, σχεδιάΖΩ, μεταρρυθμίΖΩ έναν δήμο διαφορετικό, που μου αξίζει να ΖΩ.