Σχεδιάζω την πόλη μου

Σχεδιάζω
την πόλη μου.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Δημιουργία συμβουλευτικού γραφείου απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας, για την απορρόφηση ανέργων δημοτών μας
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φορείς και ενώσεις της πόλης μας, για τη δημιουργία μιας νέας κινητικότητας στην τοπική αγορά
 • Συνεργασίες με φορείς - επιχειρήσεις - επιμελητήρια - οργανώσεις κτλ. Διοργάνωση ημερίδων εργασίας και καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια για ψηφιακές δεξιότητες
 • Κέντρα δια βίου μάθησης. Δωρεάν εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες και στον τουρισμό
 • Διασύνδεση των ανέργων με την αγορά εργασίας
 • Συστηματική υποστήριξη καινοτόμων δράσεων, start up επιχειρήσεων και ουσιαστική υποστήριξη ζώνης καινοτομίας
 • Απλούστευση των διαδικασιών του δήμου στη συνεργασία του με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όριά του
 • Ουσιαστική συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Δημιουργία γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, με προτεραιότητα την πράσινη ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη με κεντρικούς άξονες τα παλαιά βιομηχανικά κτήρια, την περιαστική ζώνη και τα στρατόπεδα
 • Αγωνιζόμαστε να φέρουμε στο δήμο μας μία πανεπιστημιακή σχολή
 • Αγωνιζόμαστε να φέρουμε στο δήμο μας τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας