ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Δημιουργία γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διεκδίκησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, με προτεραιότητα την πράσινη ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη με κεντρικούς άξονες τα παλαιά βιομηχανικά κτήρια, την περιαστική ζώνη και τα στρατόπεδα
  • Αγωνιζόμαστε να φέρουμε στο δήμο μας μία πανεπιστημιακή σχολή
  • Αγωνιζόμαστε να φέρουμε στο δήμο μας τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας