ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Δημιουργία συμβουλευτικού γραφείου απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
  • Συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας, για την απορρόφηση ανέργων δημοτών μας
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με φορείς και ενώσεις της πόλης μας, για τη δημιουργία μιας νέας κινητικότητας στην τοπική αγορά
  • Συνεργασίες με φορείς - επιχειρήσεις - επιμελητήρια - οργανώσεις κτλ. Διοργάνωση ημερίδων εργασίας και καριέρας
  • Δωρεάν σεμινάρια για ψηφιακές δεξιότητες
  • Κέντρα δια βίου μάθησης. Δωρεάν εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες και στον τουρισμό
  • Διασύνδεση των ανέργων με την αγορά εργασίας
  • Συστηματική υποστήριξη καινοτόμων δράσεων, start up επιχειρήσεων και ουσιαστική υποστήριξη ζώνης καινοτομίας
  • Απλούστευση των διαδικασιών του δήμου στη συνεργασία του με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όριά του
  • Ουσιαστική συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας